miercuri, 8 martie 2017

Bradky

Bradky [bredli] James, 1693-1762, brit. astronom; prof. univ. v Oxfordu, ředitel observatořevGreenwichi. Objevil aberaci světla (1727) a malé změny precesního pohybu zvané nutace. bradlo, útes, troska — útržek příkrovu vzniklý tektonicky nebo denudaci. Zpravidla je tvořen mech. a denudačně odolnými horninami. Charakteristické zvi. pro bradlové pásmo záp. Karpat, bradlové pásmo, útesové pásmo — tektonická zóna, úzce protáhlá oblast s útržkvHitologicky od okolí odlišnými, pevnějšími, většinou vápencovými, které vypreparované nápadně vystupují z okolních méně odolných hornin, bradlový obal, součást bradlového pásma uzavírající čočkovité tektonické útržky st. hornin.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu