miercuri, 8 martie 2017

Bradky

Bradky [bredli] James, 1693-1762, brit. astronom; prof. univ. v Oxfordu, ředitel observatořevGreenwichi. Objevil aberaci světla (1727) a malé změny precesního pohybu zvané nutace. bradlo, útes, troska — útržek příkrovu vzniklý tektonicky nebo denudaci. Zpravidla je tvořen mech. a denudačně odolnými horninami. Charakteristické zvi. pro bradlové pásmo záp. Karpat, bradlové pásmo, útesové pásmo — tektonická zóna, úzce protáhlá oblast s útržkvHitologicky od okolí odlišnými, pevnějšími, většinou vápencovými, které vypreparované nápadně vystupují z okolních méně odolných hornin, bradlový obal, součást bradlového pásma uzavírající čočkovité tektonické útržky st. hornin.

Delanoy

Delanoy [-noe] Jean, *1908, fr. film. režisér (Věčný návrat, Pastoři'™ symfoniet Poznamenané mládi, Pfipod k°~ misaře Maigreta, Kněžna de Clèves).

marți, 7 martie 2017

Dělič kmitočtu

dělič kmitočtu, el. těch. obvod, jimž lze z daného kmitočtu odvodit kmitočet /i-krát nižší (n - celé Číslo) Zpravidla se k děleni kmitočtu používají oscilátory (např. multivibrátcr, blokovací oscilátor). Nověji se používají také d. k. zal. na počitackh obvodech.

Disman Miloslav

Disman Miloslav, *1904, č. rozhlasový prac., pedagog, prozaik a dramatik; zakl. a vedoucí Dismanova recitačního a div. souboru dětí a mládeže v Čs. rozhlasu (od 1931), autor vzpomínkové knihy Hovoří Praha. Ř.pr. (1953); z.um. (1964).

Buckingham

Buckingham [bakingem], angl. hrabčcí a nakonec vévodský titul, doložený od doby Viléma I. Dobyvatele; nej-důležitějšim rodem, jemuž byl dědičné udělen, byli od 1617 Villiersové. Buckinghamský palác [bakingem-], palác v londýnském Westminsteru, zal. 1703; od 1837 sídlo angl. králů. Obrazová galerie.

Braslav

Braslav, panonský kníže 880 — 896. Podporoval císaře Arnulfa ve sporech s velkomor. Svatoplukem.

Caruso

Caruso [karů-] Enrico, 1873 — 1921, it. pévec (tenor); proslavený zvi. překrásným bel cantem. Vynikl v it. operách (Vcrdi, Puccini).