luni, 6 martie 2017

Dembowski Jan

Dembowski Jan, 1889-1963, pol. biolog a zoopsycholog; prof. univ. ve Varšavě, pak v Lodži, ředitel Ústavu experimentální biologie (1952-1960), člen Pol. A V (1951). Zabýval se experimentální zool. a zoopsychologií. demekologie [řec.], populační ekologie — nauka o populaci organismů, o její struktuře, dynamice, funkcích a změnách; součást ekologie, demence [lat.], dementia, otupělost mysli - chorobný stav vzniklý dege-nerativními změnami mozkové tkáně a projevující se oslabením rozumových schopností; např. presenilní demence je způsobená některými chorobami (např. progresivní paralýzou, epilepsií, schizofrenií) a senilní demence vyskytující se ve stáří, dementi [-ty, fr.], oficiální sdělení, které vyvrací určitou zprávu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu