miercuri, 1 martie 2017

bělicí louhy

bělicí louhy, roztok chlornanu draselného (louh javelský) užívaný k bělení juty a bavlny; roztok chlornanu sodného (louh Labarraquúv) používaný v text. prům. a při výr. celulosy. Bělič [-č] Alexandar, 1876—1960, srb. jazykovědec; prof. univ. v Bělehradě, prez. Srbské A V (od 1937), doktor h. c. UK. Zabýval se dialektologií (Dijalekti istočné i južne Srbi je — Dialekty východního a jižního Srbska), srbocharvátštinou a obecnou jazykovědou.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu