vineri, 3 martie 2017

Blokováni

blokováni [fr. < hol.] 1. voj. a) souhrn bojové činnosti různých druhů ozbrojených sil k dosaženi cílů blokády; b) izolace (obklíčení) nepřátelského objektu, pokračujícího v odporu.zpravidla v útočném boji; c) zabránění vzletům protivníkova letectva i jeho letišť po stanovenou dobu k zabezpečeni činnosti vlastního letectva a pozemního vojska; 2. el.tech. b. el. přístrojů a strojů, opatření (mech., el., magn.). jímž se zabrání škodám nebo úrazu při nesprávné manipulaci; 3. sděl. těch. vyloučení vazby mezi obvody.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu